Föreningsförsäkring

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Försäkring för vår Samfällighetsförening 


Försäkring är tecknad med Länsförsäkringar Stockholm och är en anpassad försäkring för 

vår typ av förening där till exempel våra gemensamhetsanläggningar finns inkluderade.


Försäkringen täcker även andra saker och alla delar redovisas nedan.

Försäkringsbeloppen och självriskerna varierar.


Egendomsförsäkring

(antal medlemmar 110 st.)


 • Fastighetsinventarier
 • Tomt och trädgård
 • Kallgarage
 • Förrådsbyggnad
 • Inventarier i förrådsbyggnad
 • Servisledningar för;
  -kallvatten
  -spill- och dagvatten
  -förstärkarstationer och kabel-TV
  -el


Ansvarsförsäkring

 • Sak- och personskador
 • Oaktsamhet och underlåtenhet i styrelsen

Hyresförlustförsäkring

 • Ansvarstid 24 mån

Rättskyddsförsäkring

 • Tvister (advokatkostnader etc)

 

Förmögenhetsbrottsförsäkring