Grannsamverkan

Såningsvägens Första Samfällighetsförening


Grannsamverkan mot brott.


 

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod, där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras

bostäder, garage, bilar och andra ägodelar. Tänk på att alltid säkerställa att garagedörren går igen och i lås.


Genom uppmärksamhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott,

stölder och skadegörelse ofta sker i skydd av. 


Det är därför viktigt att reagera på onormala ljud, på det som känns fel eller obekant  –  det som kan vara ett brott

eller förberedelse till brott.


Vid misstanke om pågående brott ring 112, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Notera signalement; längd,

utseende, klädsel och eventuellt bilnummer. Fortsätt observera och möt tillkallad polis.


När det inte gäller ett pågående brott är polisens allmänna tipstelefon 114 14, gäller även brottsanmälan och frågor.

Här i Norrort finns ytterligare en telefon för upplysningar:  010-56 307 40.


TIPS:

Lås alla dörrar och alla fönster, även när ni är hemma.

Informera grannarna, när ni reser bort, gäller även kortvarig bortovaro.

Peta ner tidningar och post som hänger ut ur brevlådorna. Töm brevlådan!

 

Städa tomten från inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap i låst förråd, så att de inte kan användas för att bryta sig in.

Förvara stegar inomhus eller fastlåsta, så att de inte kan användas för att nå övervåningen.


Köp inte säkerhetsprodukter av dörrknackare! Du vet inte om de har brottsliga avsikter.


Promenera i området!

Hälsa på dem du möter! Trevligt för dem som bor här och oroande för dem med eventuella brottsliga avsikter att vara iakttagna.

 

Om du går upp på natten – titta gärna ut på parkeringen – ring om du ser något misstänkt!

Ställ in bilarna i garagen! Tidiga morgnar har många bilar utsatts för bensinborrningar.

Lås alltid alla garagedörrar! Är en dörr öppen så är hela längan öppen! Kanske även längan mittemot,

dit den som är smal och vig kan svinga sig över.

 

Använd ytterbelysning både på fram-och baksidan. Finns lågenergilampor med skymningsrelä.

 

Samarbete sker med lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, brottsförebyggare Albin Näverberg.

Dessutom finns en grannstödsbil, som kör i områden, där inbrott skett. Tel 070- 763 35 45.

 

Samfällighetens kontaktperson: Gunvor Franzén. g.franzen91@gmail.com

strävar genom information att öka de boendes engagemang för säkerheten och tryggheten i området.

 

Läs mer på : www.samverkanmotbrott.se och  www.22422.infoom.se