Snöröjning

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Snöröjning


Föreningen har avtal med entreprenör att röja undan snö och sanda.

Detta sker med automatik vid snödjup mer än 5 cm och omfattar de gemensamma vägarna,

parkeringsplatserna samt vändplanerna.


Du får själv finputsa utanför infart till tomt och garage. Extra sand finns i lådor vid vändplanerna.


Frågor angående snöröjning skickas till saningsvagenudda@gmail.com