Sophämtning

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Sophämtning


Hushållssopor bestämmer du själv hur ofta du vill ha hämtat genom att ställa ut ditt sopkärl vid din gargeport.

Observera att soptunnan inte får överfyllas - om locket inte sluter tätt sprider fåglar omkring soporna.


Grovsopor kan du gratis lämna på Görvälns återvinningscentral - se f.ö. anvisningar från Miljöförvaltningen (årlig almanacka).


Anslutning av avfallskvarnar till samfällighetens avloppsnät är inte tillåtet enligt styrelsebelut, då det är tveksamt om

nuvarande nät klarar sådan belastning.


Mer om källsortering av avfall kan du läsa på Järfälla kommuns hemsida.