Sophämtning

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Sophämtning


Hushållssopor bestämmer du själv hur ofta du vill ha hämtat genom att ställa ut ditt sopkärl vid din gargeport.

Observera att soptunnan inte får överfyllas - om locket inte sluter tätt sprider fåglar omkring soporna.


Grovsopor kan du gratis lämna på Görvälns återvinningscentral - se f.ö. anvisningar från Miljöförvaltningen (årlig almanacka).


Anslutning av avfallskvarnar till samfällighetens avloppsnät är inte tillåtet enligt styrelsebelut, då det är tveksamt om

nuvarande nät klarar sådan belastning.