Parkering & Trafik

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Parkering och trafik


Parkerar gör du naturligtvis i ditt garage.

Detta hindrar stölder, men inte snöröjning eller våra gäster från att parkera.


Fordon som inte används i trafik får stå uppställda max 30 dagar.


Fastighetsägare som vill ställa upp vagnar e.d. meddelar detta till styrelsen så att vi kan undvika externa parkerare. Biltvätt inom området är inte tillåten.


Parkering på vändplatserna och innegatorna är förbjuden med undantag av kort i- och urlastning av varor.


Var restriktiv med att köra bil på våra lokalvägar. Farthinder finns i området som monteras/demonteras vår och höst. Kör sakta och försiktigt - tänk på barnen.


Mopedåkning är förbjuden inom området.


Mot en extra avgift, som fastställs vid årsmötet, kan motorvärmare användas med timer max 2 tim/dygn vi minusgrader.Laddstation för elbil


Samfälligheten har under 2019 tecknat ett ramavtal med Eways. Ramavtalet innebär att medlemmar i samfälligheten har möjlighet att avtala och beställa installation och drift av laddstation för elbil genom Eways. Maila gärna saningsvagenudda@gmail.com för mer information.