Våra stadgar

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Här hittar du föreningens stadgar där du kan läsa om hur vår samfällighet rent formellt fungerar.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Uppdaterade 2016-02-22


Länk till: Stadgar