Vår styrelse

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Mailadress till styrelsen: saningsvagenudda@gmail.com

STYRELSEN

Namn

Nr

Tele.nr.

Ordförande

Kent Schuler 

101

Kassör

Britt von Scheele

197

070-458 04 78

Sekreterare

Berit Rydström Seger

115

070-243 58 76

Suppleant

Gunvor Franzén

91

08-580 156 36

Suppleant

Taha Hassan 

43

073-600 30 25

Suppleant

Michael Fellinger

201


ÖVRIGA FUNKTIONER

Namn

Nr

Tele.nr.

Revisor

Arne Ogne

67


Revisor

Göran Malmborg

201


Revisor Suppleant

Leif Brunnberg

193


Revisor Suppleant

Per-Magnus Selinder

47


Valberedning

Dagnielo Sanchez

19


Valberedning

Jesper Wiberg

147


Reparationsgruppen

Bengt Erhlin

205

070-756 24 10

Reparationsgruppen

Nils Jaurell

199

072-251 68 80

Grannsamverkan

Gunvor Franzén

91

08-580 156 36

Webmaster

Berit Rydström Seger

115

saningsvagenudda@gmail.com

Snöröjning

Vakant