Vår styrelse

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

STYRELSEN

Namn

Nr

Tele.nr.

Ordförande

Kent Schuler 

101

kent.schuler@comhem.se

Kassör

Britt von Scheele

197

britt.von.scheele@gmail.com.

Sekreterare

Berit Rydström Seger

115


Suppleant

Gunvor Franzén

91


Suppleant

Taha Hassan 

43


Suppleant

Michael Fellinger

201


ÖVRIGA FUNKTIONER

Namn

Nr

Tele.nr.

Revisor

Arne Ogne

67


Revisor

Göran Malmborg

201


Revisor Suppleant

Leif Brunnberg

193


Revisor Suppleant

Per-Magnus Selinder

47


Valberedning

Dagnielo Sanchez

19


Valberedning

Jesper Wiberg

147


Reparationsgruppen

Bengt Erhlin

205


Reparationsgruppen

Nils Jaurell

199


Grannsamverkan

Gunvor Franzén

91

08-580 156 36

Webmaster

Berit Rydström Seger

115

saningsvagenudda@gmail.com

Snöröjning

Vakant