Lagen om samfälligheter

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Vad säger lagen?


Här kan du läsa om vad lagen säger om förvaltning av samfälligheter och de allmänna bestämmelserna om samfällighetsföreningar.

Klicka på länken för att läsa mer.


Länk till: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter


Länk till:  Svensk Författningssamling SFS 2003:629